Modul B: Udtryk, udfoldelse og erkendelse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Efter modulet kan den studerende:
  1)Udtrykke sig i leg og med en legende tilgang til æstetiske og kropslige aktiviteter samt demonstrere indsigt i legens betydning i pædagogisk arbejde.
  2)Reflektere over forskellige æstetiske udtryksformers sanselige, følel-sesmæssige, kropslige, kognitive og dannelsesmæssige muligheder i pædagogisk arbejde.
  3)Tilrettelægge, igangsætte og begrunde pædagogiske aktiviteter, der fremmer kreativitet, udfoldelsesglæde og sociale relationer inden for et af områderne:
  a)Kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser,
  b)Idræt og bevægelse,
  c)Musisk - æstetiske udtryksformer, og
  d)Natur og miljøforståelse
  e)Digital kultur
  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen foregår i form af øvelser, forestillinger samt værksteder, kultur- og friluftsaktiviteter og lignende samt oplæg fra undervisere, studerende, gæstelærere og forskere.
  Der kan desuden være gruppearbejde, foredrag og forelæsninger. Herud-over skal den studerende arbejde i studiegrupper i - og udenfor skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede aktiviteter
  Periode2015 → …