Lederkommunikation : Lederkommunikation

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden og forståelse Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:  Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse.
Færdigheder Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:  Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse  Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger.
Kompetence Det er målet, at den studerende kan:  Udvikle egen kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer  Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.
Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, refleksion og drøftelse. Aktionslæring.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Inddragelse af de studerendes praksisviden koblet på teoretiske perspektiver af hensyn til nytteværdi i praksis
Periode2017 → …

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog