Læsevejledere 0. - 3. klasse

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Teori og metode inden for forudsætninger for skriftsprogstilegnelse.
Teori og metode inden for afkodning.
Teori og metode inden for læseforståelse og læseforståelsesstrategier i begynderundervisningen i 0.-3.klasse.
Teori og metode inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.- 3. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.
Dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi.
Teori og metode inden for læseproces og læseudvikling.
Teori og metode inden for kommunikation og formidling.
Analyse af læremidler til skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Mål for aftagers udbytte: Læringsmål
Den studerende
• har indsigt i teori og metode inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning
• har indsigt i teorier om forudsætninger for læsning og kan anvende denne indsigt i kommunikation om elevens skriftsprogsudvikling
• kan formidle og kommunikere viden om læsning og skrivning til pædagoger, lærere, forældre og ledelse
• kan analysere, reflektere over og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse på baggrund af indsigt i læseudvikling.

Metodik og arbejdsform: Undervisning, gruppearbejde, vejledning
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
Periode25 aug. 201412 dec. 2014
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • diplomuddannelser
  • Læsevejledning
  • sprogtilegnelse