Kritisk læsning af videnskabelige artikler: Vurdering af forskningsartikler

  • Martha Schaafsma (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: På baggrund af 2 artikler udarbejdes en vurdering af den anvendte videnskabelige metode med vægtning på sammenhæng mellem indhold og metode. Arbejdet foregår i grupper på 4-5 studerende.

Det skriftlige resultat skal indeholde en kritisk vurdering af begge artiklernes kvalitet og validitet i forhold til sammenhæng mellem de stillede forskningsspørgsmål, anvendt metode og resultater og konklusion.
Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde med efterfølgende fremlægning, diskussion og tilbagemelding på hele holdet.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode20102018