Klima konference

  • Ann-Louise Findsen (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

3 vinkler - løsninger af klimaudfordringerne i fremtidens byer ogbyggerierHvordan løses de konkrete udfordringer som klimaændringer fører medsig? Og hvordan vender man udfordringer til muligheder? Gennem treforskellige vinkler belyses udfordringer og muligheder, og vi serkonkrete eksempler på løsninger.KommunerneKommunerne står overfor kolossale udfordringer i fremtiden i forhold tilklimaændringerne. Flere kommuner har dog allerede taget handsken opog har set nye muligheder og skabt innovative løsninger.• Skybrud sætter fart på byudviklingFor knap to år siden besluttede Haderslev Byråd at løseaktuelle klimaudfordringer gennem byudvikling. Nu ermasterplanen, udviklet af URBAN POWER, vedtaget og så småtved at blive realiseret. Hør om planen og hvordan udfordringerer blevet til muligheder.v/ arkitekt Arne Cermak Nielsen, URBAN POWERDevelopere og ejendomsinvestorer• Hvordan tænkes klimatilpasning ind i nutidens og fremtidensejendomsportefølje?v/ ATP Ejendomme (Inviteret)Rådgiverne• Cowi er en af verdens førende rådgivervirksomheder oginvolveret i et utal af projekter. På dagen præsenterer de nogleaf deres førende klimaprojekter fra både ind- og udland.v/projektleder og specialist Henrik Brøndholt Nielsen, Vand ognatur, COWI
Periode15 mar. 2018
BegivenhedstypeKonference