Innovation - industrialiseret byggeri: i samarbejde med Krone Vinduer

  • Jensen, C. G. (Underviser)
  • Jannie Dodensig Madsen (Underviser)
  • Ole Gade Hansen (Underviser)
  • Davey, B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: 3. semester indeholder et intensivt innovationsforløb hvor der samarbejdes med virksomheder der beskæftiger sig med industrialiseret byggeri. Innovationsugen tager afsæt i en række udvalgte cases som alle omhandler problemstillinger inden for den industrialiserede tankegang. Forløbet tager afsæt i KIE modellens opdeling af innovation i henholdsvis det kreative, innovative og entreprenante rum

Den studerende skal gennem forløbet opnå viden og færdigheder i forhold til at kunne udarbejde innovative løsninger inden for en udvalgt case. Den studerende skal opnå en forståelse for de værktøjer og processer der kendetegner en kreativ arbejdsproces. Dertil kommer evnen til at kunne formidle ideer og koncepter ved at ”pitche” foran et fagpanel.I fagpanelet er repræsentanter for virksomheden. Innovationsugen vurderes bestået / ikke bestået.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningsformen er gruppearbejde med indlagte faglige oplæg. Desuden anvendes en række forskellige kreative værktøjer og metoder som redskab til innovativ tænkning.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er valgt at bruge PBL (problem baseret læring for at nå frem til læringsmålet.
Periode2017 → …