Inklusion og læring, Dagplejen i Vejen kommune

  • Ulla Pedersen (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Dagplejen i Vejen kommune har sat fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvilket stiller krav til dagplejernes læring og til kulturen i dagplejegruppen. Implementeringen af nye redskaber og tankegange sker via kompetenceudviklingsforløb og konsulentbistand for at give særlige forudsætninger til udvalgte dagplejegrupper.
Mål for aftagers udbytte: At gøre udvalgte legestuegrupper i Vejen kommune forandringsparate til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer i dagplejen.
Metodik og arbejdsform: Der tilrettelægges et kompetenceudviklingsforløb med en blanding af oplæg og øvelser, hvor der sættes fokus på dagplejernes handlekompetence med størst mulig grad af inddragelse for at opnå ejerskab til den nye viden hos dagplejerne.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Legestuen er et oplagt forum til at arbejde systematisk med udsatte børns særlige behov, hvor skabelse af gode og lige deltagelsesbetingelser er essentielt. Det stiller krav til dagplejernes læring og til kulturen i dagplejegruppen, når nye redskaber og tankegange skal implementeres, og derfor arbejdes der i dette projekt mod at give særlige forudsætninger til udvalgte dagplejegrupper.
Periode1 dec. 201430 mar. 2015
Arbejd forVejen Kommune, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • anerkendelse
  • social inklusion
  • dagtilbud
  • dagplejen
  • børn