Glad igang: Animation med specialklassen på Vestre Mariendal skolen i ålborg

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At eleverne producere en animeret filmkendskab til berettermodeller, filmisk billedfortælling, filmiske virkemidler og kendskab til animationsregler.Gruppe arbejde. Styrke sociale kompetencer, planlægning og kreativitet.
Undervisnings- og arbejdsformer: Aktionslæring. Produktions orienteret undervisning.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Gennem produktionen af en animeret film engageres eleverne til aktivt at forholde sig til de problemstillinger der opstår under processen.Igennem ideeudviklingen og de kreative valg der sker opnår eleverne stort ejerskab til produktet, hvilket er stærkt motiverende.Animationsmediet er populært blandyt børn og unge og har en motiverende faktor i sig selv.Animationsmediet indeholder mange kunstarter, blandt andet billedkomposition, design, historiefortælling, skuespil, lyd og musik og er derfor velegenet til at opbygge grundviden om film produktion generelt, så der akn ske en transfer fra arbejdet med animation over til f.eks. vidioproduktioner
Arbejdet med animation kan ske i klassen og er derfor velegnet til elever der ikke så let kommer omkring.
Periode2015 → …
Sted for afholdelsevestre Mariendal skole, 9200 Ålborg, Danmark

Emneord

  • børn
  • produktions orienteret undervisning