fsos

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

  Beskrivelse

  Implementering af ny standard for forebyggelse af delir i forhold til ældre svagelige patienter > 65 år med hoftefraktur
  Baggrund:
  Pro-hip er et inter-regionalt projekt www.prohip.eu der blandt andet har til formål at evidensbasere den rehabiliterende sygepleje til hoftepatienten i forhold til indsatsområderne; ernæring, urinretention/UVI, delir og tryksår. Delirium er et hyppigt forekommende problem blandt patienter med hoftebrud med en prævalens, der er dokumenteret til at ligge mellem 20 % og 62 % http://www.ortopaedi.dk) Formålet er derfor at undersøge, om der kunne reduceres i forekomsten af delir hos målgruppen, de ældre svagelige hoftepatienter, gennem implementering af en ny evidensbaseret klinisk standard. Intentionen er således at udvikle en evidensbaseret standard eller instruks, der har til formål at opspore tidlige symptomer på konfusion og dermed forebygge udviklingen af deliriøs tilstand hos patienten med hoftefraktur.

  Metode:
  Der er udarbejdet et systematisk review med henblik på at identificere best evidence i forhold til brug af screeningsredskaber. På baggrund af det systematiske review er der udviklet en ny evidensbaseret instruks. Der er planlagt og afholdt undervisningssessioner af afdelingens personale i forhold til dokumentation samt vigtigheden af nasal ilt og inddragelse af de pårørendes informationer om den svage ældres normale habitus. Der er ligeledes udviklet lommekort. Indsatsområdet evaluereres gennem en efterfølgende audit og dataindsamling.
  Fund:
  Det systematiske review viser, at screeningsredskabet CAM score er bedst egnet til tidlig opsporing af konfusion.

  Konklusion:
  Der afventes analyse af data indsamlet i 2012, som skal danne baggrund for den endelige konklusion og beslutning for implementering af standarden.

  Prohip projekt deltager
  Periode20 mar. 201321 mar. 2013
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringFredericia, Danmark