DOFA - Styring i den offentlige sektor

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden
  Den studerende
  - har teoretisk viden om udviklingen i styringen af den offentlige sektor
  - har viden om de forskellige strategier for udvikling af den offentlige sektor, samt deres værdimæssige og strategiske forankring
  - har viden om styringsinstrumenternes effekter på de forskellige niveauer i den offentlige sektor herunder krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger/bruger
  - har viden om styringsinstrumenternes betydning for medarbejdernes praksis i den offentlige sektor
  Færdigheder
  Den studerende
  - kan anvende viden om styringsforhold i den offentlige sektor og relatere denne viden til professionspraksis
  - kan reflektere over egen praksis og organisering i relation til styringsforholdene i egen organisation
  Kompetencer
  Den studerende
  - kan aktivt indgå i samarbejdet om implementering af specifikke styringsredskaber i offentlige organisationer
  - kan formidle viden om styringsforhold og deres betydning for opgaveløsning, samarbejde, og motivation i egen organisation
  - kan håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til egen arbejdsmæssig praksis
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretisk gennemgang af modulets emner
  Selvstændigt arbejde med problemstilling fra egen praksis og fremlæggelse for øvrige deltager
  Gruppedrøftelser af aktuelle problemstillinger
  Gæsteunderviser fra ekstern institution med fokus på samskabelse og innovation
  Selvstændigt arbejde med eget projekt med udgangspunkt i problemstilling i egen organisation.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundet af modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
  Periode2017 → …