Certificering af teamkoordinatorere

  • Kirsten Schiøtt Hansen (Deltager)
  • Marie Hyldgaard Kjeldsen (Konsulent)
  • Karnøe, J. K. (Konsulent)
  • Allan Nielsen (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Tilrettelæggelse, gennemførelse af undervisning og evaluering af kursus om facilitering for teamkoordinatorerne i Lolland kommune.
Mål for aftagers udbytte: Formålet med kurset er at følge folkeskolereformens bud om mere fokus på den enkelte elevs læring. Derfor er ønsket, at der i det enkelte team i højere grad rettes fokus på at etablere et rum på teammøderne, hvor der arbejdes med systematisk refleksion, analyse med et tydeligt læringsfokus og faciliteret af teamkoordinatoren.
Metodik og arbejdsform: Kurset tilrettelægges med fokus på viden om, og træning i, facilitering af læreprocesser. Således har koordinatorerne efter endt certificering et fælles koncept for facilitering, og alle har prøvet forskellige former for mødefacilitering på og mellem undervisningsgangene.
Mellem undervisningsgangene træner koordinatorerne facilitering på teammøder, og som et led i certificeringen afleveres et to siders refleksionspapir.
Kurset afsluttes med en demonstration i mødefacilitering, samt en mundtlig diskussion. Efterfølgende vil der være feedback fra underviser.
Til hver undervisningsgang læses ca. 20-30 siders litteratur.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Kurset er modulopbygget, således deltagerne har mulighed for at arbejde med egen udvikling i den daglige praksis:
•At gennemføre teammøder, så teamet holder fokus og kommer frem til resultater.
•At lede læringsprocesser i teamet ved hjælp af facilitering i forhold til ønsker eller problemer, der dukker op i teamet.
•At lede et konkret møde med et læringsfokus.
•At forholde sig til teamets teamkultur, samt forholde sig til mulige uoverensstemmelser deltagerne imellem.
•At reflektere over egen profession og professioners samarbejde imellem.
•At facilitere kompetenceafdækning i teamet.
•At reflektere over egen position i teamet og i forhold til skolens ledelse.

Periode19 aug. 201510 dec. 2015
Arbejd forLolland Kommune, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • teams
  • Facilitering