AKT-grundkursus

    Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

    Beskrivelse

    På dette omfattende grundkursus arbejder vi med viden og metoder, der kan understøtte elevers læring, kontakt og trivsel i folkeskolen. Du får kompetence til at analysere og handle på praksisproblemstillinger som fx kan relateres til følgende temaer: Elever i udsatte positioner, mobning og social eksklusion, børn med behov for støtte, kognitive vanskeligheder, klasseledelse, uro og problemadfærd, observation, analyse og udarbejdelse af handleplaner, konflikthåndtering, kollegial refleksion og ressourceorienteret forældresamarbejde.

    Målet er, at deltagerne får grundlæggende kompetencer i forhold til at kunne varetage systematisk og vidensbaseret AKT-vejledning i skolen.
    Periode1 aug. 201431 dec. 2014